Qui som

EcoReparació som l’especialista professional independent, d’àmbit nacional, dedicat exclusivament a la reparació de parabrises a domicili. Garantim tots els serveis amb l’estàndard més alt de qualitat, amb l’ús de tecnologia Glas Weld aportant una resposta ràpida I eficaç a les necessitats de cada client. 

A EcoReparació apostem pel desenvolupament sostenible i mediambiental.

Què fem

Oferim un servei tant de reparació del parabrisa com de poliment a vehicles (cotxes, autocaravanes, autocars…), cases, aparadors…

Amb qui treballem

Tramitem directament a les companyies d’assegurances sense que tingui cap cost econòmic pel client. 

Ecologia

Actualment i tal com indica el Reglament 43 de la Comunitat Econòmica Europea, els parabrises han de ser amb vidre laminat: 2 vidres d’aproximadament 2,1mm amb una làmina de polivinilbutiral amb un espessor d’uns 0,76 mm, la funció de la qual és adherir les dues làmines de vidre. 

El vidre és una de les matèries més fàcils de reciclar, n’hi ha prou amb fondre’l i tornar a donar-li forma. El problema del parabrisa és que aquest vidre té la làmina de PVB entre mig. 

Al reparar evitem que els vidres acabin a un abocador, eliminant així la creació d’un residu molt difícil de reciclar, a més, d’evitar la degradació ambiental del procés de la fabricació d’un nou vidre així com la que es produeix en els cicles de transport. 

IMPACTE MEDIAMBIENTAL

En totes les operacions de reparació o substitució d’un vidre, parabrises o qualsevol altre vidre lateral d’un vehicle, una de les premisses a seguir és la reducció dels residus, i per tant, l’impacte mediambiental que es produeix quan es canvia algun d’aquests elements. 

Els dos factors principals que s’avaluen són el carboni total inclòs i la quantitat de residus generats en una operació de reparació o substitució. Si es comparen els dos processos, la reparació i la substitució, es pot apreciar que, prenent com a vehicle de referència un vehicle familiar mig, s’emeten 39,1Kg de CO2 en una operació de substitució mentre que s’emeten només 4KG de CO2 en una reparació. 

Per obtenir aquests valors es determinen com a principals focus el desgast energètic, la fabricació del component, la distribució i, finalment, el procés al vehicle. Per tant, reparar suposa un 10% de l’energia necessària respecte la substitució. Així mateix, canviar un parabrises suposa una mitja de 13,9Kg de residus de vidre, mentre que la reparació s’estima que la mitja de residu és del 0,002Kg.

Per tant, si es té en compte el criteri mediambiental de generar la menor quantitat de residus possibles, la reparació és molt més eficient que la substitució. 

Emissions de CO2: La petjada de carboni de cada un dels productes:

Ecoreparació, la reparació ecològica i econòmica